onsdag 9. september 2015

Uke 37 Eksponeringstrekant


Eksponeringstrekanten er ISO, blenderåpning og lukker-tid.
ISO: I fotosammenheng angir ISO-tallet kameraets lysfølsomhet. Ved høy ISO får du kortere lukket tid som betyr at du kan ta skarpe bilder i svakt lys uten å bruke stativ/blits. Høyt ISO vil derimot gi mer støy i bildet.

Blenderåpning: Blenderen sitter i objektivet og bestemmer hvor mye lys som skal slippe inn til bildebrikken. Jo større blenderåpningen, jo mer lys slippes inn på bildebrikken.


Lukkerhastigheten: Det bestemmer hvor lenge lyset skal slippes inn på bilde. Med høy hastighet, kommer det litt lys inn på bilde, og med lav hastighet rekker vi å få inn mye lys. 

Får å få et perfekt bilde må man balansere mellom disse tre: ISO, blenderåpning og lukkerhastighet. Om vi ikke finner den riktige balansen mellom disse tre, vil vi få et overeksponert eller undereksponert. 

Her er to eksempler der jeg brukte glass og epler. 

Glass:

Overeksponert bildet

kameramodell: Canon EOS 450D
F-stopp: f/5.6
Eksponeringstid: 1/30 sek.
ISO-hastighet: ISO-400
 Undereksponert

kameramodell: Canon EOS 450D
F-stopp f/5.6
Eksponeringstid: 1/50sek
ISO-hastighet: 100
Bra bilde

Kameramodell: Canon EOS 450D
F-stopp: f/5.6
Eksponeringtid: 1/30sek
ISO-hastighet: 400


Epler: 

 Overeksponert

Kameramodell: Canon EOS 450D
f-stopp: f/5.6
Eksponeringstid: 1/50sek
ISO-hastighet: 1600


Undereksponert

Kameramodell: Canon EOS 450D
F-stopp: f/5
Eksponeringstid: 1/125 sek.
ISO-hastighet: 100Bra bilde

Kameramodell: Canon EOS 450D
F-stopp: f/5.6
Eksponeringstid: 1/50sek
ISO-hastighet: 200Egenvurdering


Da jeg fikk vite at vi skulle holde på med "eksponeringstrekant" skjønte jeg ikke helt hva det var. Etter å ha sett noen videoer i timen, og det lærer forklarte så skjønte jeg hvorfor dette nettopp var veldig viktig om man ville ha et bra bilde. Jeg har hatt mitt Canon kamera en god stund nå, men har som oftest alltid gått for "auto". Nå som jeg har lært med sammenhengen mellom blenderåpning, lukker-tid og ISO-hastighet så har jeg mer kontroll på hva jeg gjør, og kan da velge hvordan bilde jeg vil ta. Det at vi jobber sammen i grupper, syntes jeg er en super ide, for da kan vi lett hjelpe hverandre. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar